Inloggningssidan som kommer upp då du loggar in på www.insectlore.biz.
Språkval styrs av din dators inställningar. Om svenska ej är ditt primära språkval på datorn, kan du välja språk med rullisten.

Ange den kupongkod du har på din blankett. Var noga med att ange koden exakt som den är skriven. Inloggningen förutsätter versaler då du matar in koden. Felaktig inmatning ger en omskrivning av sidan.
OBS kupongkoden är förbrukad då beställningen har skickats.

För säkerhetskontroll skall du även överföra den sk. captcha-koden som kan ses i rutan under. Har du svårt att tolka mönstret som skall vara fyra versaler, kan du byta genom att klicka på pilarna. Ändra tills du ser ett mönster där du ej är osäker på tolkningen.

När du har matat in informationen, gå vidare genom att klicka på "Skicka kupongkod".

 

På denna sida skall du så noggrant som möjligt ange leveransadress för dina larver.

Viktigt att du anger rätt e-post adress för att få bekräftelse på din beställning.

Det finns ett icke obligatoriskt fält som heter "Region". Tyvärr kräver programmet att något skall matas in även här. Informationen kommer med i adressetiketten för dina larver.

För att komma vidare, skriv därför ortsnamnet en gång till i detta fält.

Fälten för köpinformation kan du hoppa över.

Felmeddelande på engelska som kommer upp om regionfältet ej har någon information.

Skriv ortsnamnet en gång till.

Välj leveransperiod för dina larver.
OBS! Rullisten visar alla leveransdagar från vårt laboratorium, även de perioder då larver omöjligen kan levereras. Detta kommer att åtgärdas i nästa uppdatering av programvaran.

För fjärilslarver, välj leveransperiod  från början av mars till slutet av augusti.

Larverna skickas från England på fredagar med leverans till dig påföljande vecka.

Kontrollera att de uppgifter du lämnat stämmer. Du kan lägga till valfri text i rutan för tilläggsinformation. Notera dock att denna information måste skrivas på engelska.

När beställningen är genomförd kommer denna sida upp.

Din beställning är nu klar.

Du kommer att få ett e-post meddelande som bekräftelse på din beställning. Meddelandet är skrivet på engelska och innehåller information om den kupongkod som du använt för att göra din beställning samt det datum du valt för din larvleverans. Spara e-postmeddelandet tilsammans med din originalblankett. Detta behövs för fortsatt kontakt med leverantören.