Hands-On Science AB är ett läromedelsföretag som startade 1995. Vårt kontor ligger i Veddesta företagscenter, Järfälla, strax utanför Stockholm.
Huvuddelen av våra produkter är inom det naturvetenskapliga området.Om du söker läromedel för aktiv inlärning, har du kommit alldeles rätt. I det engelska uttrycket "Hands-On" ligger betydelsen att arbeta praktiskt. Att undersöka med händerna och samtidigt använda flera sinnen. Ordet  "Science" kan närmast översättas med vetenskap. "To be scientific" innebär att vara nyfiken, observera, fråga hur saker sker och lära sig att finna svar och lösningar. Nyfikenhet är en naturlig egenskap hos barn, men de behöver hjälp med att förstå vad de ser. Vi hoppas kunna hjälpa till att höja intresset och förståelsen för naturvetenskap med våra enkla arbetsmaterial som tydligt visar olika skeenden i vår natur.

Hands-On Science AB utvecklas hela tiden. Följ vår information här på Internet så får du alltid ta del av våra senaste produkter.

- Välkommen till ett nytt sätt att lära.
- Välkommen till Hands-On Science!

 

 

 hämta vår logotype här

 vi finns även på facebook

 


This site was updated: 2012-10-19©Hands-On Science AB